1
Chat ngay để nhận ưu đãi! HOTLINE: 0242 216 8585
  • ĐƯA NGÔI NHÀ TRONG MƠ RA KHỎI BẢN VẼ
  • DỊCH VỤ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG TỪ A ĐẾN Z
  • TRỌN ĐỜI BẢO VỆ TỔ ẤM VIỆT

Khối nhà Văn Phòng - Công ty Việt Pháp

Khối nhà Văn Phòng - Công ty Việt Pháp

Thuyết minh thiết kế

01

Thông tin công trình: 

- Quy mô: Khối nhà Văn Phòng Công ty Việt Pháp

- Chủ đầu tư: Công ty Việt Pháp

- Địa chỉ: Hà Nội

- Diện tích đất: 3000m2

- Quy mô xây dựng: 

- Thiết kế và thi công bởi XCONS